Praktisk info

Som privat pasningsordning er man godkendt af Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører løbende tilsyn med hver enkelt privat pasningsordning. Man er ikke udmeldt af pasningsgarantier eller ventelister, selvom man anvender privat pasning.

Man er ikke sat bagerst i køen til en børnehaveplads, når man får sit barn passet hos privat passer.

Det er ikke dyrere at benytte privat pasningsordning sammenlignet med Kommunal dagpleje. Det er billigere!

Hos en privat pasningsordning er indkøb af legetøj m.v. ikke begrænset til en enkelt leverandør.

Når man har sit barn hos privat passer, kan der træffes individuelle aftaler, der tilgodeser netop dit barn.

Næste ledige plads

1. Ledige plads 01.09.2024

2. Ledige plads 01.11.2024

3. Ledige plads 01.04.2025

4. Ledige plads 01.10.2025

5. Ledige plads 01.02.2026

6. Ledige plads 01.04.2026

7. Ledige plads 01.06.2026

8. Ledige plads 01.08.2026

I er velkommen til at ringe 51 94 66 67

Forsikring

I skal selv sørge for forsikring på jeres barn, da de ikke er omfattet af forsikring gennem den private pasningsordning.

Kørsel med barnet

Aftales individuelt i god tid.

Ferie og planlagte fridage

Jeg holder 6 ugers ferie og 5 ferie-fridage i perioden fra 1. maj til 30. april, hvor I vil blive orienteret skriftligt herom på forhånd med mindst 1 måneds varsel.

Jeg kan allerede nu varsle, at jeg fast holder fri:
Fredag efter Kristi himmelfartsdag
24. december
31. december
5. juni (grundlovsdag)
Derudover er der lukket i weekender og helligdage.

Åbningstider og pris

Mandag – torsdag kl. 6.30 – 16.30
Fredag kl. 6.30 – 15.30

Barnet skal afhentes efter forudgående aftale, der anføres på ugeskema.

Priserne gælder fra 1. januar 2024
Tilskud fra kommune: kr. 6.646
Egenbetaling : kr. 2.714
Samlet pris: kr. 9.360

Lønnen reguleres oftest 1. januar og dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris alle årets 12 måneder også i ferieperioder.

Opsigelse

Opsigelse kan finde sted således:
Der er en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Der kan dog ikke ske opsigelse i april måned, således at barnet ophører pr. 30. juni. Dette aftales herved, da jeg har behov for at sikre mig min løn i sommerferien.

Ligeledes kan der ikke ske opsigelse i oktober måned, således at barnet ophører pr. 30. november. Dette er herved aftalt, da jeg har behov for at sikre mig min løn i juleferien.

Kontrakten ophører måneden forud for at jeres barn fylder 3 år.

F.eks.:
1. Jeres barn fylder 3 år den 12. september. Jeres kontrakt med mig udløber derved pr. 31. august.
2. Jeres barn fylder 3 år den 12. juli. Jeres kontrakt med mig udløber derved pr. 30. juni. Der skal således ikke ske opsigelse, når jeres barn fylder 3 år.

Forældrene opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid for at høre, om der er plads til jeres barn ved ophør herfra. Ellers kan vi tale sammen om muligheden for forlængelse.

Sygdom

I tilfælde af min sygdom, betales der løn de første 30 dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Forældrene betaler ikke løn efter de ovenstående 30 dage.
For meget betalt løn tilbagebetales eller modregnes den efterfølgende 1. i måneden.

Barnets 1. sygedag:
I tilfælde af at jeg ikke har mulighed for alternativ pasning af mit syge barn under 12 år, har jeg mulighed for at tage barnets 1. sygedag. Denne dag er med løn. Der betales fuld pris alle årets 12 måneder også i ferieperioder.

Barnets sygdom

Det er kun raske børn der kan være i pasningsordningen. Et rask barn er et barn, som kan følge dagligdagen i dagplejen. Et rask barn er et feberfrit barn – feberfri i mindst et døgn.

Opmærksomheden henledes på, at et barn der har fået smertestillende medicin samme dag ikke modtages i Bamses Børnehus. Dette er farligt for barnet, hvis barnets kommer til skade, og et sygt barn har behov for den omsorg forældre eller familie kan yde.

Hvis barnet lider af diarre, øjenbetændelse, er meget forkølet eller lignende, afvises barnet.

I tilfælde af at sygdom konstateres i løbet af dagen, kontaktes forældrene, og barnet skal afhentes uden unødigt ophold.

Bamses Børnehus kan kontaktes på telefonnr. 51946667 i alle hverdage mellem kl. 06.30 og 16.30. Der henvises til at anvende SMS udenfor dette tidsrum.

Medicin:
Barn, som skal have medicin modtages, men først når smittefaren er overstået. Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis medicinen skal administreres af Bamses Børnehus.